Οι γραφοκινητικές δεξιότητες προϋποθέτουν τον αποτελεσματικό συνδυασμό δεξιοτήτων οπτικής αντίληψης και κινητικού συντονισμού. Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί και τα δύο σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά και να συνδυάζονται λειτουργικά μεταξύ τους.

 Ας δούμε μερικές συμβουλές για την αντιμετώπιση γραφοκινητικών δυσκολιών στη σχολική ηλικία:


Πηγές

Amundson, S.J., (2005) Prewriting and Handwriting Skills. In Case-Smith J., editor: Occupational Therapy for Children. St Louis:Mosby.

Dennis, J.L. and Swinth,Y. (2001) Pencil grasp and children’s handwriting legibility during diffferent-length writing tasks. American journal of occupational therapy, vol.55, no. 2, 175-183.

Exner, C.E., (2005) Development of Hand Skills. In Case-Smith J., editor: Occupational Therapy for Children. St Louis:Mosby.

Hull Learning Services (2004). Supporting children with Co-ordination Difficulties. London: David Fulton Publishers.

Lane, K.A., (2005). Developing Ocular Motor and Visual Perceptual Skills. New Jersey: SLACK, Inc.

Landy, J.M., Burridge, K.R., (1999) Ready-to-use fine motor skills & handwriting activities for young children. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Comment