Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητικότητα.jpg

Orff Music Education

Η Μουσικοκινητική αγωγή είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας της μουσικής, ένας τρόπος να ενώσουμε τη μουσική με τον χορό, την κίνηση και τον λόγο… μέσω του ρυθμού που όλοι έχουμε μέσα μας! Είναι βιωματική δράση και ενισχύει όλα τα παιδιά να συμμετέχουν μέσω της κίνησης, του τραγουδιού και της χρήσης απλών μουσικών οργάνων. Αναπτύσσει τη φαντασία και την πρωτοτυπία, τη δημιουργικότητα και τον αυτοσχεδιασμό, την ενσυναίσθηση.

Στόχος του προγράμματος είναι η χαρά της προσωπικής δημιουργίας, η ατομική έκφραση, η απελευθέρωση των συναισθημάτων, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας με σκοπό το κοινό αποτέλεσμα.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν δεξιότητες που αναπτύσσουν κατά τα θεραπευτικά προγράμματα, και αντίστροφα, δηλαδή τα οφέλη των μουσικοκινητικών δράσεων θα ενισχύουν τις δεξιότητες που μαθαίνουν. Τέτοιες δεξιότητες είναι η εστίαση της προσοχής, η ενίσχυση κινητικού σχεδιασμού, πράξης, αμφίπλευρης οργάνωσης, ρυθμού και διαδοχοκίνησης, η βελτίωση της ακουστικής αντίληψης, η ενίσχυση της βραχύχρονης μνήμης, η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

 
 
 

Γιόγκα για παιδιά

YogaKids copy.jpeg

Τα τελευταία χρόνια η γιόγκα έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής αλλά και να χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σαν ένα ακόμα εργαλείο σε ειδικά θεραπευτικά προγράμματα όπως η εργοθεραπεία. Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αρχίσει να γίνονται έρευνες για τα πολλαπλά οφέλη της γιόγκα στην ανάπτυξη των παιδιών με ή χωρίς διαταραχές και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Στα πλαίσια της εργοθεραπείας η γιόγκα έρχεται να μας βοηθήσει με στόχους όπως η αντίληψη σώματος, η ισορροπία, ο κινητικός σχεδιασμός, το ομαδικό και φανταστικό/συμβολικό παιχνίδι, η επικοινωνία, η συγκέντρωση και η αυτορύθμιση, η αυτοέκφραση και η κοινωνική αλληλεπίδραση.

 

Sherborne Developmental Movement

Η Κινησιοπαιδαγωγική Μέθοδος Sherborne είναι μια μορφή θεραπευτικής παρέμβασης που εμπλέκει τα παιδιά σε διαδραστικές κινητικές εμπειρίες με άλλα παιδιά και τους συντονιστές της ομάδας. Βασίζεται στον τρόπο που τα άτομα κινούνται στον χώρο και τον τρόπο που σχετίζονται με τους οικείους τους και τους άλλους ανθρώπους.

H μέθοδος αυτή περιλαμβάνει κινητικές εμπειρίες/δραστηριότητες, χωρίς χρήση αντικειμένων, που προάγουν την αποδοχή, τη σημασία του να νιώθει κανείς το σώμα του σαν σπίτι του, τη δημιουργία των σχέσεων μέσα από την κίνηση.

Μέσα από το Παιχνίδι σχέσεων ενισχύεται η επίγνωση του σώματος, η αντίληψη εαυτού, η σωματική και συναισθηματική ασφάλεια, η επικοινωνία, η κοινωνικοποίηση, η ενσυναίσθηση. Το παιδί μαθαίνει να εμπιστεύεται τις δυνατότητές του, αποκτά κυριαρχία στο περιβάλλον του, βιώνει την επιτυχία και αναπτύσσει την αυτοεκτίμησή του.