Όταν ένα παιδί παρουσιάζει γραφοκινητικές δυσκολίες ο πρώτος παράγοντας που εξετάζεται είναι ο τρόπος σύλληψης του μολυβιού ή αλλιώς η λαβή του μολυβιού. Η πιο συνηθισμένη λαβή είναι η δυναμική τριποδική. Στη δυναμική τριποδική λαβή, το μολύβι τοποθετείται μεταξύ αντίχειρα και δείκτη, και στηρίζεται στην πλαϊνή επιφάνεια του μέσου δαχτύλου. Ο δείκτης και ο αντίχειρας σχηματίζουν έναν μικρό κύκλο κρατώντας το μολύβι. 

Ας δούμε κάποιες βασικές συμβουλές για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής λαβής μολυβιού, η οποία θα επιτρέπει στο παιδί να χειρίζεται τα εργαλεία γραφής/ζωγραφικής με άνεση και επιδεξιότητα:

tools 1.jpg
tools.jpg
dosie.jpg

Πηγές

Amundson, S.J., (2005) Prewriting and Handwriting Skills. In Case-Smith J., editor: Occupational Therapy for Children. St Louis:Mosby.

Dennis, J.L. and Swinth,Y. (2001) Pencil grasp and children’s handwriting legibility during diffferent-length writing tasks. American journal of occupational therapy, vol.55, no. 2, 175-183.

Exner, C.E., (2005) Development of Hand Skills. In Case-Smith J., editor: Occupational Therapy for Children. St Louis:Mosby.

Hull Learning Services (2004). Supporting children with Co-ordination Difficulties. London: David Fulton Publishers.

Landy, J.M., Burridge, K.R., (1999) Ready-to-use fine motor skills & handwriting activities for young children. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Comment