Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητικότητα.jpg

Orff Music Education

Η Μουσικοκινητική αγωγή είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας της μουσικής, ένας τρόπος να ενώσουμε τη μουσική με τον χορό, την κίνηση και τον λόγο… μέσω του ρυθμού που όλοι έχουμε μέσα μας! Είναι βιωματική δράση και ενισχύει όλα τα παιδιά να συμμετέχουν μέσω της κίνησης, του τραγουδιού και της χρήσης απλών μουσικών οργάνων. Αναπτύσσει τη φαντασία και την πρωτοτυπία, τη δημιουργικότητα και τον αυτοσχεδιασμό, την ενσυναίσθηση.

Στόχος του προγράμματος είναι η χαρά της προσωπικής δημιουργίας, η ατομική έκφραση, η απελευθέρωση των συναισθημάτων, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας με σκοπό το κοινό αποτέλεσμα.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν δεξιότητες που αναπτύσσουν κατά τα θεραπευτικά προγράμματα, και αντίστροφα, δηλαδή τα οφέλη των μουσικοκινητικών δράσεων θα ενισχύουν τις δεξιότητες που μαθαίνουν. Τέτοιες δεξιότητες είναι η εστίαση της προσοχής, η ενίσχυση κινητικού σχεδιασμού, πράξης, αμφίπλευρης οργάνωσης, ρυθμού και διαδοχοκίνησης, η βελτίωση της ακουστικής αντίληψης, η ενίσχυση της βραχύχρονης μνήμης, η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

 
 
 

Γιόγκα για παιδιά

YogaKids copy.jpeg

Τα τελευταία χρόνια η γιόγκα έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής αλλά και να χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σαν ένα ακόμα εργαλείο σε ειδικά θεραπευτικά προγράμματα όπως η εργοθεραπεία. Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αρχίσει να γίνονται έρευνες για τα πολλαπλά οφέλη της γιόγκα στην ανάπτυξη των παιδιών με ή χωρίς διαταραχές και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Στα πλαίσια της εργοθεραπείας η γιόγκα έρχεται να μας βοηθήσει με στόχους όπως η αντίληψη σώματος, η ισορροπία, ο κινητικός σχεδιασμός, το ομαδικό και φανταστικό/συμβολικό παιχνίδι, η επικοινωνία, η συγκέντρωση και η αυτορύθμιση, η αυτοέκφραση και η κοινωνική αλληλεπίδραση.

 


Λέσχη LEGO

legoplay.jpg

Η λέσχη LEGO® αφορά ένα είδος συνεργατικού κατασκευαστικού παιχνιδιού, κατά τη διάρκεια του οποίου τα παιδιά εργάζονται μαζί ώστε να χτίσουν μοντέλα LEGO®. To πρόγραμμα είναι εστιασμένο κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συναλλαγής και επικοινωνίας. Κοινωνικές εμπειρίες κλειδιά, όπως η συνεργασία, η κοινή προσοχή και επίτευξη, ο καταμερισμός εργασίας, το μοίρασμα, η εναλλαγή σειράς και η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία ενισχύονται και καθοδηγούνται από τον συντονιστή της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, οι ικανότητες που ενισχύονται μπορούν να διακριθούν σε τρεις τομείς: α) Κατασκευαστικές δεξιότητες, όπως επιδεξιότητα στο χειρισμό αντικειμένων και δεξιότητες συντονισμού ματιού-χεριού, β) Δεξιότητες αυτορρύθμισης, αυτοελέγχου και ευελιξίας, γ) Δεξιότητες κοινωνικής συναλλαγής και επικοινωνίας.

 

Λέσχη Παιχνιδιού

piratebox.jpg

Η ομάδα θα έχει σαν στόχο την ελεύθερη έκφραση, την συνεργατική αλληλεπίδραση, την ευελιξία, την ενίσχυση του εσωτερικού κινήτρου και ενεργητική συμμετοχή μέσα από την κατανόηση και το συνδυασμό των προσωπικών, μαζί με τις συλλογικές ανάγκες και τις απαιτήσεις της δραστηριότητας. Τα παιχνίδια θα περιλαμβάνουν κινητικές δραστηριότητες με όλο το σώμα, επιτραπέζια, εκπαιδευτικά και κατασκευαστικά παιχνίδια, παιχνίδια ενίσχυσης λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, αισθητηριακής ολοκλήρωσης και παιχνίδια πρωτοβουλίας, παιχνίδια ρόλων, συνεργατικά και ανταγωνιστικά παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες αυτοέκφρασης.

Λέσχη Παραμυθιού

thomas-kelley-91838-unsplash.jpg

Επιδιώκοντας την επαφή του παιδιού με το βιβλίο, αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια λέσχη αφιερωμένη στα παραμύθια. Σε αυτή τη λέσχη θα διαβάζουμε, θα συζητάμε, θα δραματοποιούμε ιστορίες, θα φτιάχνουμε κόμικς και θα ξαναγράφουμε τις ιστορίες...αλλιώς!!!!! Μια ομάδα με στόχο τα παιδιά να αγαπήσουν την ανάγνωση, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και να μάθουν ότι με τα βιβλία μπορούμε να ταξιδέψουμε σε μέρη μακρινά, να γνωρίσουμε ήρωες, να μάθουμε από τα παθήματά τους και να περάσουμε όμορφα!