Για να καταλάβουμε καλύτερα για ποιο λόγο ένα υπερδραστήριο παιδί αναζητά συχνά και έντονα ερεθίσματα θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ συμπεριφοράς, μάθησης και αισθητηριακής επεξεργασίας ή ολοκλήρωσης.

Ας δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα υπερκινητικό παιδί...


Πηγές

Bundy, A.C., Lane, S.J., Myrray, E.A. (2002). Sensory Integration: Theory and Practice (2nd ed). Philadelphia: F.A.Davis.

Kranowitz, C.S. (2005). The out-of-sync child: Recognizing and coping with sensory integration dysfunction. New York: Perigee.

Trott, M.C., Laurel, M.K., & Windeck, S.L. (1993). SenseAbilities: Understanding sensory integration. Tucson, AZ:Therapy Skill Builders.

Williams, M. S., Shellenberger, S. (1994). “How does your engine run?”: A Leader’s Guide to the Alert Program for Self-Regulation. Albuquerque: Therapy Works, Inc.

 

Comment