Έκρηξη θυμού ή Αισθητηριακή κατάρρευση;

Comment

Έκρηξη θυμού ή Αισθητηριακή κατάρρευση;

Είναι συχνό φαινόμενο οι γονείς να αντιμετωπίζουν δύσκολα διαχειρίσιμες συμπεριφορές των παιδιών τους. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Βρίσκεστε στο εμπορικό κέντρο και έπειτα από κάποια ώρα το παιδί αρχίζει να εκδηλώνει μια συμπεριφορική έκρηξη η οποία μπορεί να περιλαμβάνει κλάμα, φωνές... Διαβάστε περισσότερα

Comment

LEGO®-based therapy

Comment

LEGO®-based therapy

Το LEGO®-based therapy αποτελεί ένα πρόγραμμα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων που διαμορφώθηκε σαν αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών των δημιουργών του να παράσχουν μια αποτελεσματική παρέμβαση σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. Διαβάστε περισσότερα

Comment

Play Therapy

Comment

Play Therapy

Η Παιγνιοθεραπεία (Play therapy) είναι μια παιδοκεντρική μέθοδος όπου τα παιδιά επικοινωνούν τις εσωτερικές τους εμπειρίες μέσα από  το ίδιο το παιχνίδι. Διαβάστε περισσότερα

Comment

Διάκριση Εικόνας/Φόντου: Εντοπίζοντας τη λεπτομέρεια

Comment

Διάκριση Εικόνας/Φόντου: Εντοπίζοντας τη λεπτομέρεια

Είναι η ικανότητα να εστιάζουμε οπτικά στο σημαντικό στοιχείο και να φιλτράρουμε το ασήμαντο. Είναι απαραίτητη όταν μας παρουσιάζονται πολλά οπτικά ερεθίσματα ταυτόχρονα και αποτελεί τη βάση για... Διαβάστε περισσότερα

Comment

Αντίληψη Χωρικών Σχέσεων: Ανησυχητικές ενδείξεις και Συμβουλές

Comment

Αντίληψη Χωρικών Σχέσεων: Ανησυχητικές ενδείξεις και Συμβουλές

Η κατανόηση του χώρου και των χωρικών σχέσεων είναι μια ικανότητα που αναπτύσσεται από πολύ μικρή ηλικία, καθώς το παιδί μαθαίνει το σώμα του και τις δυνατότητές του μέσα από το παιχνίδι. Διαβάστε περισσότερα

Comment

Τι είναι η Αντίληψη Χωρικών Σχέσεων;

Comment

Τι είναι η Αντίληψη Χωρικών Σχέσεων;

Η Αντίληψη Χωρικών Σχέσεων είναι μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες οπτικής αντίληψης, καθώς επηρεάζει τη συμμετοχή και την επίδοση ενός παιδιού σε καθημερινές ακαδημαϊκές, και όχι μόνο, δραστηριότητες Διαβάστε περισσότερα

Comment

Γιόγκα και παιδιά

Comment

Γιόγκα και παιδιά

Στα πλαίσια της εργοθεραπείας η γιόγκα έρχεται να μας βοηθήσει με στόχους όπως η αντίληψη σώματος, η ισορροπία, το συμβολικό παιχνίδι, η επικοινωνία, η συγκέντρωση και η αυτορύθμιση, η κοινωνική αλληλεπίδραση. Διαβάστε περισσότερα

Comment

Τι είναι η Αισθητηριακή Αμυντικότητα;

Comment

Τι είναι η Αισθητηριακή Αμυντικότητα;

Η αισθητηριακή αμυντικότητα είναι μία ομάδα συμπτωμάτων τα οποία έχουν σχέση με αρνητικές ή αμυντικές αντιδράσεις του ατόμου σε ακίνδυνα ερεθίσματα προς ένα ή περισσότερα αισθητηριακά συστήματα. Διαβάστε περισσότερα

Comment